zapisy

od 4 do 18 maja 2021 r. nastąpi przyjmowanie wniosków

wraz ze stosownymi dokumentami w żłobku- dokumenty dostępne są na stronie internetowej:  zlobekropczyce.eu

od 18 maja do 24 maja 2021r. odbędzie się  postępowanie rekrutacyjne;

28 maja 2021 r. zostaną podane do publicznej  wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych-lista rezerwowa.

Jednocześnie informujemy, że rodzice dzieci z listy rezerwowej maja obowiązek potwierdzać chęć oddania dziecka do żłobka co dwa miesiące.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku   w godz. 800-1200  pod numerem 17- 22 12 541.

ZAPRASZAMY!

 W związku z powrotem dzieci do żłobka od poniedziałku 19 kwietnia prosimy o informację telefoniczną dotyczącą obecności.