Informacja dotycząca dotacji celowej z budżetu państwa

 

Informuję, że dnia 10 listopada 2021r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podkarpackim w Rzeszowie a Gminą Ropczyce w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa pod nazwą programu:

 

„Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

 

o nazwie zadania:

 

„Zadanie własne z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku lat 3, to jest zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 3 stycznia 2021r. w ramach programu MALUCH+”

 

Żłobek Miejski w Ropczycach, ul. Armii Krajowej 7, 39-100 Ropczyce (61 miejsc – 65 880 zł) oraz Żłobek Miejski w Ropczycach oddział Granice, ul. Leśna 88, 39-100 Ropczyce (23 miejsca – 24 840 zł).

Całkowita wartość dofinansowania wynosi 90 720zł, natomiast łączne koszty, jakie ponosi żłobek na finansowanie swojej działalności stanowią kwotę 1 752 408,77 zł.

OGŁOSZENIE

Zapraszamy rodziców dzieci nowoprzyjętych na zebranie w dniu 24.08.2021 -  tj. wtorek o godz.16.00.

Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie.

 Prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych - maseczki, dezynfekcja rąk.

Informacja dotycząca dotacji „MALUCH+ 2021”

 

 

Informuję, że dnia 1 lipca 2021r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podkarpackim w Rzeszowie a Gminą Ropczyce w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa pod nazwą programu:

 

„Program MALUCH+ 2021”

 

o nazwie zadania:

„Żłobek Miejski w Ropczycach, ul. Armii Krajowej 7, 39-100 Ropczyce (61 miejsc – 58 560 zł) oraz Żłobek Miejski w Ropczycach oddział Granice, ul. Leśna 88, 39-100 Ropczyce (23 miejsca – 22 080 zł) – zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 stycznia 2021r. w ramach programu „MALUCH+” 84 miejsc opieki”.

 

Całkowita wartość dofinansowania wynosi 80 640zł, natomiast łączne koszty, jakie ponosi żłobek na finansowanie swojej działalności stanowią kwotę 1 590 973,16 zł.