od 4 do 18 maja 2022 r. nastąpi przyjmowanie wniosków wraz ze stosownymi dokumentami w żłobku - dokumenty dostępne

   są na stronie internetowej:  zlobekropczyce.eu

od 19 maja do 24 maja 2022r. odbędzie się  postępowanie rekrutacyjne;

30 maja 2022 r. zostaną podane do publicznej  wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych-lista rezerwowa.

Jednocześnie informujemy, że rodzice dzieci z listy rezerwowej maja obowiązek potwierdzać chęć oddania dziecka do żłobka co dwa miesiące.


GWARANTUJEMY:

  • WYJĄTKOWĄ ATMOSFERĘ
  • PROFESJONALNĄ OPIEKĘ
  • WIELE CIEKAWYCH ZAJĘĆ
  • PRZESTRONNE I NOWOCZEŚNIE WYPOSAŻONE SALE DYDAKTYCZNE
  • PLACE ZABAW
  • RYTMIKĘ I JĘZYK ANGIELSKI

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku   w godz. 800-1200  pod numerem 17- 22 12 541.

 

ZAPRASZAMY!

   

 

Informacja dotycząca dotacji celowej z budżetu państwa

 

Informuję, że dnia 10 listopada 2021r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podkarpackim w Rzeszowie a Gminą Ropczyce w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa pod nazwą programu:

 

„Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

 

o nazwie zadania:

 

„Zadanie własne z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku lat 3, to jest zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 3 stycznia 2021r. w ramach programu MALUCH+”

 

Żłobek Miejski w Ropczycach, ul. Armii Krajowej 7, 39-100 Ropczyce (61 miejsc – 65 880 zł) oraz Żłobek Miejski w Ropczycach oddział Granice, ul. Leśna 88, 39-100 Ropczyce (23 miejsca – 24 840 zł).

Całkowita wartość dofinansowania wynosi 90 720zł, natomiast łączne koszty, jakie ponosi żłobek na finansowanie swojej działalności stanowią kwotę 1 752 408,77 zł.