OGŁOSZENIE

Zapraszamy rodziców dzieci nowoprzyjętych na zebranie w dniu 24.08.2021 -  tj. wtorek o godz.16.00.

Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie.

 Prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych - maseczki, dezynfekcja rąk.

Informacja dotycząca dotacji „MALUCH+ 2021”

 

 

Informuję, że dnia 1 lipca 2021r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podkarpackim w Rzeszowie a Gminą Ropczyce w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa pod nazwą programu:

 

„Program MALUCH+ 2021”

 

o nazwie zadania:

„Żłobek Miejski w Ropczycach, ul. Armii Krajowej 7, 39-100 Ropczyce (61 miejsc – 58 560 zł) oraz Żłobek Miejski w Ropczycach oddział Granice, ul. Leśna 88, 39-100 Ropczyce (23 miejsca – 22 080 zł) – zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 stycznia 2021r. w ramach programu „MALUCH+” 84 miejsc opieki”.

 

Całkowita wartość dofinansowania wynosi 80 640zł, natomiast łączne koszty, jakie ponosi żłobek na finansowanie swojej działalności stanowią kwotę 1 590 973,16 zł.

 

zapisy

od 4 do 18 maja 2021 r. nastąpi przyjmowanie wniosków

wraz ze stosownymi dokumentami w żłobku- dokumenty dostępne są na stronie internetowej:  zlobekropczyce.eu

od 18 maja do 24 maja 2021r. odbędzie się  postępowanie rekrutacyjne;

28 maja 2021 r. zostaną podane do publicznej  wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych-lista rezerwowa.

Jednocześnie informujemy, że rodzice dzieci z listy rezerwowej maja obowiązek potwierdzać chęć oddania dziecka do żłobka co dwa miesiące.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku   w godz. 800-1200  pod numerem 17- 22 12 541.

ZAPRASZAMY!

 W związku z powrotem dzieci do żłobka od poniedziałku 19 kwietnia prosimy o informację telefoniczną dotyczącą obecności.