KLAUZULA INFORMACYJNA

Poniżej znajduję się lista dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o miejsce w naszym żłobku.

Karta zapisu do żłobka

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku dziecka

Upoważnienie do odbioru dziecka